Nationale kliniske retningslinier

April 2011

Med forankring i bl.a. Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Gastroenterologisk Selskab, Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi og Dansk Radiologisk Selskab oprettede man formelt Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) og Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) i 2006. En af DPCG´s første opgaver var at udarbejde en klaringsrapport, som baseret på den foreliggende videnskabelige evidens skulle angive en standard for den aktuelle udredning og behandling af patienter med pancreascancer. Klaringsrapporten blev færdiggjort og blev tilgængelig på DPCG’s  og ØGC’s hjemmeside september 2008. Som led i den løbende monitorering af forskning og udvikling inden for området og på baggrund af de opstillede DMCG krav besluttede DPCG’s styregruppe i 2010 at starte en revision af den oprindelige klaringsrapport. Denne revision er nu afsluttet, og resultatet foreligger her som ”Nationale kliniske retningslinier for udredning og behandling af cancer pancreatis 2011”

DPCG's bestyrelse takker alle involverede personer for deres bidrag til rapporten, og herunder en speciel tak til redaktionsgruppen for deres store arbejdsindsats vedrørende indsamling og færdigredigering af de mange udkast


På bestyrelsens vegne

Michael Bau Mortensen