Dansk Pancreas Cancer Forum Årsmøde 2008

Årsmøde 2008

Program Speakers

Tid
Torsdag den 6. november 2008 kl. 13.30 – 21.30

Sted
Radisson SAS Scandinavia Hotel
Amager Boulevard 70
DK-2300 København S

Referat
DPCG blev oprettet i efteråret 2007, og den 6. november 2008 blev det første årsmøde afholdt på Hotel SAS Radisson i København. Der var stor interesse for årsmødet, hvori deltog mere end 150 repræsentanter for det sundhedspersonale og andre personalegrupper i hospitalssystemet, som i det daglige arbejde er involveret i udredning og behandling af patienter med pancreascancer samt kvalitetssikring eller forskning inden for området.

Speakers og chairmen var hentet fra landets 5 behandlingscentre for pancreascancer: Rigshospitalet, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital, Århus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.

Årsmødet var tilrettelagt som et seminar opdelt i 3 sessioner omhandlende udredning, kirurgisk og onkologisk behandling.

Indledningsvist blev givet en bred orientering om DPCG’s forankring i Danske Multidisciplinære Grupper (DMCG). Inden for Øvre Gastrointestinal Cancer (ØGC) er DPCG (pancreasgruppen) placeret som en af tre grupper. De to øvrige grupper er DECV (esofagus-cardia-ventrikel-gruppen) og levergruppen.
Tilhørerne måtte ”holde hovedet klar” for få de mange nye forkortelser til at indgå i deres faglige vokabularium omkring pancreascancer.

DPCG kan således kort beskrives som en nyetableret multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med pancreascancer.
Ud over at sikre en ensartet og optimal kvalitet i diagnostik og behandling af pancreascancer skal DPCG udarbejde og løbende opdatere et referenceprogram, som dækker alle aspekter omkring pancreascancer.

Da DPCG skal overvåge, evaluere og implementere nye metoder vedrørende diagnostik og behandling, har det medført udarbejdelse af en klaringsrapport (retningslinjer). Indholdet af klaringsrapporten blev i hoved-træk fremlagt på mødet. Den kan downloades fra hjemmesiden.

DPCG skal udvikle og drive en landsdækkende database til forskningsformål og til kvalitetskontrol.
Resultater af denne database-registrering, som er landsdækkende for de 5 behandlingscentre, blev ligeledes fremlagt på årsmødet.

Præsentationerne fra sessionerne om udredning og behandling kan downloades her.

Fra Danske Regioners side blev givet et politisk indlæg om beskrivelserne af sundhedsfaglige elementer som grundlag for pakkeforløb for kræft, som arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen har udarbejdet. Pakkefor-løbsbeskrivelser for øvre gastrointestinale område blev godkendt af Kræftstyregruppen i efteråret 2008, og de behandles p.t. i de regionale regioner med henblik på implementering i 2009. Pakkeforløbsbeskrivelser kan i øvrigt ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Afslutningsvist præsenterede Second Opinion-udvalget eksempler og tal på de forespørgsler om eksperimental behandling, som udvalget har beskæftiget sig med. Fremtidige arbejdsopgaver for udvalget blev skitseret.

Under den afsluttende middag blev der fra mødedeltagernes side udtrykt stor tilfredshed over det velvalgte faglige niveau på dagens program, ligesom de tidsmæssige muligheder for både spørgsmål og diskussion i sektionerne blev fremhævet.


Program

Sektion I Chairman: Flemming Burcharth
14.00-14.05 Velkomst Flemming Burcharth
14.05-14.20 Baggrunden for DMCG Torben Palshof
14.20-14.30 Orientering om Dansk Pancreas Cancer Forum i relation til ØGC Michael Bau Mortensen
Sektion II Chairmen: Birgitte Svolgaard og Carsten Palnæs Hansen
14.30-14.45 EUS og ERCP-undersøgelser samt LAP/LUS i udredningen Michael Bau Mortensen
14.45-15.00 CT-Skanning Birgitte Svolgaard
15.00-15.15 Patologien i udredningsfasen Mogens Vyberg
15.15-15.30 Spørgsmål og diskussion
15.30-16.00 Kaffe/te pause
Sektion III Chairmen: Benny Vittrup og Magnus Bergenfeldt
16.00-16.15 Kirurgisk behandling Morten Wøjdemann
16.15-16.30 Kirurgisk behandling af lokalavancerede tumorer Claus Hovendal
16.30-16.45 Onkoloigsk behandling af lokalavancerede tumorer Per Pfeiffer
16.45-17.15 Onkologisk behandling med fokus på adjuverende og pallierende behandling Morten Ladekarl
17.15-17.30 Spørgsmål og diskussion
17.30-17.45 Strække-ben-pause
17.45-18.00 DPCG - Klaringsrapport Michael Bau Mortensen
18.00-18.15 DPCG's database Claus Fristrup
18.15-18.35 Hvad forventer samfundet af pakkeforløb? Knud Andersen
18.35-18.50 Second opinion panel Hans von der Maase
18.50-19.15 Spørgsmål og diskussion
19.15-21.30 Afslutning - efterfulgt af middag


Speakers og Chairmen

Benny Vittrup Overlæge Onkologisk Afd., Herlev Hospital
Birgitte Svolgaard Overlæge Onkoradiologisk Afd., Odense Universitetshospital
Carsten Palnæs Hansen Overlæge Kirurgisk Afd., Rigshospitalet
Claus Fristrup 1.reservelæge, ph.d. Kirurgisk Afd. A, Odense Universitetshospital
Claus Hovendal Professor, overlæge, dr.med. Kirurgisk Afd. A, Odense Universitetshospital
Flemming Burcharth Overlæge, dr.med. Kirurgisk Afd. D, Herlev Hospital
Hans von der Maase Professor, klinikchef, dr.med. Onkologisk Klinik, Rigshospitalet
Knud Andersen Bestyrelsesmedlem Danske Regioner
Magnus Bergenfeldt Overlæge Kirurgisk Afd. D, Herlev Hospital
Michael Bau Mortensen Overlæge, ph.d. Kirurgisk Afd. A, Odense Universitetshospital
Mogens Vyberg Overlæge Patologisk Afd., Aalborg Universitetshospital
Morten Ladekarl Overlæge, dr.med. Onkologisk Afd., Århus Universitetshospital
Morten Wøjdemann Overlæge, dr.med. Kirurgisk Afd. D, Herlev Hospital
Per Pfeiffer Professor, overlæge, ph.d. Onkologisk Afd. R, Odense Universitetshospital
Torben Palshof Overlæge, dr.med. Formand for DMCG