Bestyrelse

Formand

Per Pfeiffer Odense Universitetshospital, Onk. afd. R

Bestyrelsesmedlemmer


Morten Ladekarl Aarhus Sygehus, Onk. afd. D
Michael Bau Mortensen Odense Universitetshospital, Kir. afd. A


Bestyrelsen er valgt af Styregruppen.
Bestyrelsens hovedopgave er at varetage den overordnede drift af DPCG og DPCD herunder at afholde Styregruppemøder ved behov.
Desuden vælges to personer fra Bestyrelsen som DPCG’s repræsentanter i ØGC.